Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Dřevěná zvonice u kostela Nanebevzetí Panny Marie

Aktuální počasí

dnes, pondělí 25. 10. 2021
jasno 12 °C 2 °C
úterý 26. 10. zataženo 12/3 °C
středa 27. 10. oblačno 14/6 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 71
TÝDEN: 71
CELKEM: 304382

Datum a čas

Dnes je pondělí, 25. 10. 2021, 13:24:09

Navigace

Obsah

Nařízení


Platnost povolení k odběrům povrchových a podzemních vod (nakládání s vodami)
včetně problematiky domovních studní

Úvod
Současně platný zákon o vodách č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů v ustanovení čl. II v „Závěrečných a přechodných ustanoveních“ zákona č. 20/2004 Sb. čl. 2 vymezuje, že platnost povolení k odběru povrchových a podzemních vod , s výjimkou povolení k odběrům podzemních vod ze zdrojů určených pro individuální zásobování domácností pitnou vodou, a platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která nabyla právní moci do 31. prosince 2001, zaniká dnem 1.ledna 2008
, pokud nezanikne uplynutím doby na kterou byla udělena, je-li tato doba kratší. Tolik citace zákona.

K tomuto úvodu vydáváme následující vysvětlení:

1.) Pokud se týká platnosti povolení odběru povrchových vod z domovních studní ( pro fyzické osoby nepodnikající) pro individuální zásobování domácností pitnou vodou,vyplývají z aplikace vodního zákona tyto alternativy:

1.1) Studny vybudované před 1. 1. 1955

Na tyto studny se hledí jako na stavby povolené. Pokud zároveň odběr podzemní vody slouží, podle prohlášení odběratele, k individuálnímu zásobování domácnosti pitnou vodou (tzn. např. k vaření, splachování WC, zalévání zahrady, mytí vozidla, napájení zvířat apod.), považuje se odběr za povolený i po 1.1.2008 a o žádné nové povolení není třeba žádat. Není podstatné, zda se jedná o zásobování domácnosti v místě trvalého bydlení nebo jinde, např. v místě rekreační chaty či chalupy.

1.2) Studny vybudované od 1. 1. 1955 do 31. 12. 2001 - studny řádně povolené s povoleným odběrem vod

Nemusíte žádat o povolení, pokud jde o odběr určený pro individuální zásobování domácnosti pitnou vodou. Za odběr podzemní vody ze zdroje určeného pro individuální zásobování domácnosti pitnou vodou se považuje odběr podzemní vody, u něhož je účelem nakládání s vodami odběr vody pro zásobování domácnosti pitnou vodou nebo je použita jiná formulace vyjadřující tento účel (uvedeno v platném povolení k odběru podzemní vody). Není přitom podstatné, zda se jedná o zásobování domácnosti v místě trvalého bydlení nebo jinde, např. v místě rekreační chaty či chalupy. Pokud se tedy jedná o individuální zásobování domácnosti pitnou vodou, platnost povolení i v těchto případech dnem 1.1.2008 nezaniká.

1.3) Studny vybudované od 1. 1. 1955 do 31. 12. 2001

Odebírat podzemní vodu ze studny vybudované po 1.1.1955 lze pouze na základě platného povolení příslušného správního orgánu (vodohospodářského orgánu, popř. dnes vodoprávního úřadu). Pokud studna nemá stavební povolení – je nutno vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby studny autorizovanou osobou a požádat o povolení stavby studny. Zároveň je třeba požádat o povolení odběru vody odbor ŽP MěÚ Brandýs nad Labem. Žádost se podává současně.

Naléhavě doporučujeme konzultovat tyto případy před podáním žádosti osobně přímo s odborem ŽP Městského úřadu Brandýs nad Labem v úřední dny. Vyhnete se tak zbytečným chybám a zbytečné zdlouhavé korespondenci.

2) Odběry vod fyzickými osobami nepodnikajícími z vod povrchových - rybníků, potoků a řek, pískoven apod. např. k zalévání zahrad.

Pokud není k odběru povrchové vody využíváno zvláštní technické zařízení (např. čerpadlo), ale voda je odebírána např. přímo konví, pak žádné povolení není třeba. Pokud je k odběru povrchové vody využíváno zvláštní technické zařízení (např. čerpadlo, trkač apod.), pak je třeba povolení příslušného vodoprávní úřadu – odboru ŽP MěÚ Brandýs nad Labem ), a to bez ohledu na množství odebrané vody. K žádosti o povolení odběru je nutné vyjádření správce toku.

Opět naléhavě doporučujeme dostavit se před podáním žádosti v úřední dny na odbor ŽP MěÚ Brandýs nad Labem a záležitost předem konzultovat.

3) Platnost všech ostatních povolení nakládání s vodami (tj. pro fyzické podnikající osoby, právnické osoby, zařízení občanské vybavenosti – školy, nemocnice, úřady, spolky zahrádkářů atd.) tj. odběrů povrchových a podzemních vod (mimo studny individuálního zásobování pitnou vodou, kde je vysvětleno výše) a vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních, pokud nabyla právní moci do 31. 12. 2001 zaniká nejpozději k 1. 1. 2008 a je třeba požádat o povolení nového nakládání s vodami (odběru vod, vypouštění odpadních vod).

Povolení vydaná od 1.ledna 2002 platí i nadále.

4) Povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo povrchových se může dotýkat občanů - fyz. osob, kteří mají domovní čistírnu odpadních vod u rodinného domu a vyčištěné odpadní vody z domovní čistírny vypouštějí do vod povrchových, t.j. do toku, nebo do vod podzemních t.j. do vsaku. I v jejich případě jim udělená povolení k vypouštění odpadních vod (vodohospodářským orgánem nyní vodoprávním úřadem), zanikají, pokud nabyla právní moci do 31. 12. 2001. Povolení vydaná od 1.ledna 2002 platí i nadále. Zjistí- li občan tuto skutečnost, musí včas podat žádost o nové povolení k vypouštění odpadních vod, neboť ten, kdo vypouští odpadní vodu bez příslušného povolení vodoprávního úřadu, vystavuje se sankčnímu postihu (pokutě), která může činit v případě fyzické osoby až 50 000 Kč.