Navigace

Obsah

Obecní úřad Hostín u Vojkovic


Budova Obecní úřad v Hostíni u Vojkovic

 

Obecní úřad Hostín u Vojkovic
277 44  Vojkovice
tel.: 603 725 511, 315 792 045
e-mail: obec.hostin@hostinuvojkovic.cz


 

 

Úřední hodiny

 

 

Úřední hodiny obecního úřadu

 

 
Pondělí: 07:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00
   
Středa: 07:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00
   
   
   
Kontakt                                             
Telefon: 315 792 045, 603 725 511
   
Identifikační data  
Banka: 0460047379/0800
IČO: 00662291
DIČ: CZ662291
IDDS: ea3bkzi
Veřejné zakázky: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-hostin-u-vojkovic_638/                                       
   
Představení Obecního úřadu  
Správa obce:  
Zastupitelé obce: SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HOSTÍN U VOJKOVIC
   
Starostka obce: Kateřina Beranová
Místostarostka obce: Kateřina Nociarová
   
Předseda kontrolního výboru: Daniel Kougl
Předseda finančního výboru: Bc. Miroslav Beneš
Členové zastupitelstva obce: Jiří Linhart
  Jiří Jansa
  Bc. Dominika Kontrová
členové výborů: Jiří Sytař, Jiří Hiršl, Věra Chaloupková
Orgány obce podle zák. 128/2000 Sb. o obcích  
Starostka obce: Kateřina Beranová
Místostarostka obce: Kateřina Nociarová
   
Výbory zastupitelstva obce  
Výbor finanční: předseda: Bc. Miroslav Beneš
Výbor kontrolní: předseda: Daniel Kougl

 

Kronikář
Správní úřady s působností pro obec Hostín u Vojkovic:

Celní úřad Mělník
Česká obchodní inspekce - Inspektorát Středočeský a Hl. město Praha
Český statistický úřad - Krajská správa pro Středočeský kraj (sídlo Praha)
Finanční úřad v Kralupech nad Vltavou
Institut technické inspekce - pobočka pro Prahu a střední Čechy
Katastrální úřad pro Středočeský kraj se sídlem v Praze - Katastrální prac.Mělník
Katastrální úřad pro Středočeský kraj se sídlem v Praze
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje - územní pracoviště Mělník
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj - Inspektorát Mělník
Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj - Ústřední pracoviště
Krajské vojenské velitelství Praha
Krajský úřad - Středočeský kraj
Městský úřad Kralupy nad Vltavou - Obecní živnostenský úřad
Městský úřad Kralupy nad Vltavou - Odbor dopravně-správních agend
Městský úřad Kralupy nad Vltavou - Odbor školství
Městský úřad Veltrusy - Matrika Městský úřad Veltrusy - Stavební úřad
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze
Obecní úřad Vojkovice
Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze
Obvodní báňský úřad v Kladně
Okresní soud v Mělníku
Okresní státní zastupitelství Mělník
OSSZ Mělník
Státní energetická inspekce - Územní inspektorát pro Středočeský kraj
Státní oblastní archiv v Praze
Státní rostlinolékařská správa - Oblastní odbor Praha
Státní zemědělská a potravinářská inspekce - Inspektorát v Praze
ÚZIS - krajský odbor Středočeský kraj
Úřad práce v Mělníku
Úřad pro zast. státu ve věcech majetkových - Územní pracoviště Střední Čechy
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Územní pracoviště Střední Čechy, odbor Odloučené pracoviště Mělník
Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně
Zemědělská agentura a pozemkový úřad MZe Mělník (PÚ)
Zemědělská agentura a pozemkový úřad MZe Mělník (ZA)
Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze